Contact page
LIÊN HỆ

SENVIET SPA QUỐC TẾ
INTERNATIONAL TERMINAL

Tầng 1, Ga đi Quốc tế
3st floor, International Departure Terminal
Tel : (+84) 35 470 658

bandoQuocte

——————————————————

SENVIET SPA QUỐC NỘI
DOMESTIC TERMINAL

Tầng 1, Ga đi Quốc nội
1st floor, Domestic Departure Terminal
Tel : (+84) 83 489 084

bandoQuocnoi